ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΔΡΑΜΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ

35 ετών ιδιωτική υπάλληλος εμφανίσιμη αποκατεστημένη με σταθερή δουλειά

35 ετών ιδιωτική υπάλληλος εμφανίσιμη αποκατεστημένη με σταθερή δουλειά ζητεί κύριο έως 45 ετών ανεξάρτητο αποκατεστημένο συγκροτημένου χαρακτήρα με αγάπη στην οικογένεια με σκοπό τον γάμο και την δημιουργία οικογένειας απο Καβάλα, Σέρρες, Δράμα.

Related Posts