ΑΝΔΡΕΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

46χρονος Δημόσιος Υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευση

46χρονος Δημόσιος Υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις με δικό του σπίτι και εξοχικό συναισθηματικός φυσιολάτρης ήρεμος ζητεί κυρία μέχρι 42 ετών επίσης ευαίσθητη ρομαντική αδιάφορο το εργασιακό δεκτά παιδιά για σοβαρή γνωριμία.

Related Posts