ΑΝΔΡΕΣ, ΠΑΤΡΑ

Συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Κύριος συνταξιούχος εκπαιδευτικός χήρος 65 ετών χωρίς παιδιά υγιής με σπίτι στην Πάτρα αμάξι και αγάπη στα ταξίδια ζητεί κυρία με αγάπη για τη συμβίωση και τις εκδρομές έως 63 ετών από Πάτρα – Πύργο – Αίγιο – Ναυπακτο για όμορφη σοβαρή σχέση με προοπτική άμεσα τη συμβίωση.

Related Posts